PLUS – P

Tappevann fra innebygget varmepumpe
PLUS er en luft-til-vann tappevannsvarmepumpe beregnet for nybygg konstruert etter passivhusstandarden (NS 3700–2) eller for tilkobling mot ventilasjonsanlegget i eksisterende boliger hvor PLUS kan utnytte restvarmen som avgis. PLUS kan også benyttes for å tørke råkjellere effektivt. Den rustfrie tanken har en utvendig rørcoil som overfører energien fra varmepumpen til forbruksvannet. PLUS har elektrisk spisslast og / eller backup over rørcoilen for høyere tappevannskapasitet og forhindring av bakterievekst, noe som også gir maksimal trygghet ved eventuelle driftsproblemer på varmepumpen. Systemet gir mulighet for valg av varmekilde (kun varmepumpe eller varmepumpe + el).

PLUS dekker over 50 % av varmtvannsbehovet og oppfyller kravet til fornybar energi i passivhus. Tilkobling av ventilasjonsrør er valgfritt i siden eller på toppen av produktet.

HVORFOR PLUS?
• Tappevannsvarmepumpe som tilfredsstiller fornybarkravet iht NS 3700
• Sparer min. 50% av kostnadene til oppvarming av tappevann
• Kan benyttes til tørking av råkjeller
• 10 års garanti på den rustfrie trykktanken

Unike fordeler

Viktige komponenter

Weight 250 kg
Dimensions 3.5 cm
SpecificationsUNITP 250 – 2 kW / 1 × 230 V – VP 2,2 kW
Identification
Product no.OSO
Product nameP 250 – 2 kW / 1 × 230 V - VP 2,2 kW
Dimensions
Diameter — ⌀mm
Height - Hmm
Weightkg
Weight emptykg
Technical/ErP information
Capacity 40CL
VolumeL242
Thermostat set pointC
Heat loss-EN 12897watt
Heat loss / 24 hrs - EN 12897kWh/day
AEC (energy consumption)kW/year
Energy efficiency%
Tapping profile3XS–XXL
Energy ratingA+–F
Primary Heating PowerkW
Primary coil sizeMins
Immersion Heating Power
Heat-up time ΔT 55°C CoilMins
Heat-up time ΔT 55°C upper elementMins
Heat-up time ΔT 55°C lower elementMin
Recovery time ΔT 55°C coil 70%Mins
Recovery time ΔT 55°C upper element 70Mins
Recovery time ΔT 55°C lower element 70%Mins